Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Testing